STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi  SMK Negeri 2 Sukawati Periode 2023/2024

Jabatan Nama
Kepala Sekolah :   I Made Soma, ST, M.Pd
Wakil Kepala Sekolah :
– Waka Kurikulum :   I Made Sumedana, S.Pd
– Waka Humas :   I Wayan Rupawan, ST.
– Waka Sarana/Prasarana :   I Komang Subrata, S.Pd, M.Pd
– Waka Kesiswaan :    I Ketut Atmaja, S.Pd
:
– Ketua Unit Produksi/Tefa :   I Nyoman Nyulada, S.Pd Ing
Koordinator :
– Mapel Normatif Adaptif :   I Ketut Holvandijaya, S.Pd
– Supervisi Akademik :   Drs. I Putu Gede Widiada, M.Pd
– Ketua LSP :   Ni Made Dwipayanti, S.Tr. Par
Analis SDM :   –
Kepala Perpustakaan
:   Ni Komang Dewi Lastrini, S.Pd
 
Kepala Kompetensi Keahlian Nama
1. Kria Kreatif Kayu dan Rotan :    Drs. I Nyoman Sukerti
2. Kria Kreatif Logam dan Perhiasan :    I Putu Budiarta, S.Pd
3. Kria Kreatif Keramik :    Drs. I Dewa Putu Mertha
4. Kria Kreatif Batik danTekstil :    Drs. I Made Wardana, M.Pd
5. Multimedia/DKV :    Drs. I Nyoman Khemaputra
6. Tata Busana :    Ni Nyoman Suparwati, S.Pd, M.Pd
7. Tata Boga/Kuliner :    Ni Wayan Sri Komala Sari, S.Pd
8. Perhotelan :    Dewa Gede Agung Arimbawa, SS

 

Kepala Bengkel
Nama
1. Kria Kreatif Kayu dan Rotan :   I Made Kerta Widya, S.Sn
2. Kria Kreatif Logam dan Perhiasan :   I Wayan Gunawan, ST., M.Pd
3. Kria Kreatif Keramik :    Ni Putu Eka Arisanti, S.Sn
4. Kria Kreatif Batik danTekstil :    Ni Wayan Gita Apriyani, S.Pd
5. Multimedia/DKV :    Ni Wayan Eka Setiari, S.Pd
6. Tata Busana :    Si Luh Nyoman Krismiati, S.Pd
7. Tata Boga/Kuliner :    Luh Sugiasih, S.Pd
8. Perhotelan :    I Gusti Made Separiyana, S.Pd